Kalinčiakova 27A, 83104 Bratislava, tel.: 02/44456752-54, fax: 02/44456753 
International Cycling Union

VÝSLEDKY DOMÁCICH SÚŤAŽÍ NA CESTE 2007

08. - 10. 06. 2007        KOŠICE - TATRY - KOŠICE
17. - 19. 08. 2007        CENA SLOVENSKA
Počet návštevníkov: 110686 | Slovenský zväz cyklistiky © 2004-2005  
Návrat na úvod info@cyklistikaszc.sk