Kalinčiakova 27A, 83104 Bratislava, tel.: 02/44456752-54, fax: 02/44456753 
International Cycling Union
MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA 2007
 
VÝSLEDKY
 
26. 6.    ZBRASLAV U BRNA - PRETEKY DRUŽSTIEV A DVOJÍC  
28. 6.    ČASOVKA JEDNOTLIVCOV - ZRUŠENÉ / CANCELLED
             Z dôvodu, že organizátori spoločných majstrovstiev SR a ČR z
             Favoritu Brno nezabezpečili bezchybný priebeh šampionátu,
             nepostarali sa o bezpečnosť cyklistov na trati, kde jazdili v
             zhustenej premávke kamióny, traktory a iné dopravné prostriedky,
             hlavný rozhodca Richard Kratochvíl spolu so svojím zborom zrušil
             preteky pre neregulárnosť a anuloval výsledky ukončených
             kategórii junioriek a žien!
           
30. 6. BRNO    JUNIORI, JUNIORKY, ŽENY - PRETEKY JEDNOTLIVCOV
01. 7. BRNO    MUŽI - ELITE + DO 23 ROKOV - PRETEKY JEDNOTLIVCOV
 
04. 8. ŽILINA    MLÁDEŽ  - ČASOVKA
05. 8. ŽILINA    MLÁDEŽ  - PRETEKY JEDNOTLIVCOV
 
20. 9.    HOLÍČ    - MAJSTROVSTVÁ SR V ČASOVKE  
29. 9.    PRUSKÉ - VRŠATEC    - MAJSTROVSTVÁ SR V ČASOVKE DO VRCHU 
 
ARCHÍV
MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA 2006 
09. 9.    MAJSTROVSTVÁ SR DO VRCHU
20. 6.    MAJSTROVSTVÁ SR    MAJSTROVSTVÁ ČR
22. 6.   SPOLOČNÉ VÝSLEDKY M-SR, M-ČR a M-MR  - COMPLETE RESULTS
            RESULTS SLOVAKIA    RESULTS CZECH REP.    RESULTS HUNGARY
24. 6.   SPOLOČNÉ VÝSLEDKY M-SR a M-ČR- ŽENY + JUNIORKY + JUNIORI
            RESULTS SLOVAKIA    RESULTS CZECH REP
25. 6.   SPOLOČNÉ VÝSLEDKY M-SR a M-ČR - ELITE + DO 23 ROKOV
            RESULTS SLOVAKIA    RESULTS CZECH REP.
 
MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA 2005
23. 6. 2005  - ČASOVKA JEDNOTLIVCOV ELITE
23. 6. 2005  - ČASOVKA JEDNOTLIVCOV DO 23 ROKOV
25. 6. 2005  - PRETEKY JEDNOTLIVCOV DO 23 ROKOV
26. 6. 2005  - PRETEKY JEDNOTLIVCOV ELITE
27. 8. 2005    ČASOVKA MLÁDEŽ
28. 8. 2005    PRETEKY JEDNOTLIVCOV MLÁDE 
10. 9. 2005    ČASOVKA MUŽOV DO VRCHU

MAJSTRI SR 2004

Počet návštevníkov: 110686 | Slovenský zväz cyklistiky © 2004-2005  
Návrat na úvod info@cyklistikaszc.sk