Kalinčiakova 27A, 83104 Bratislava, tel.: 02/44456752-54, fax: 02/44456753 
International Cycling Union

TECHNICKÉ PRAVIDLÁ CYKLOTRIALU

 

* TECHNICKÉ PRAVIDLÁ SCÚ  NOVÉ 2007

* DODATOK TECHNICKÝCH PRAVIDIEL NOVÉ 2007

* ZARADENIE JAZDCOV NOVÉ 2007

* ŽIADOSŤ NA VYDANIE LICENCIE SCÚ

Počet návštevníkov: 110686 | Slovenský zväz cyklistiky © 2004-2005  
Návrat na úvod info@cyklistikaszc.sk