Kalinčiakova 27A, 83104 Bratislava, tel.: 02/44456752-54, fax: 02/44456753 
International Cycling Union

KONTAKTY

na cyklistické zväzy celého sveta - poštové i emailové

 

NÁRODNÉ_FEDERÁCIE

Počet návštevníkov: 110686 | Slovenský zväz cyklistiky © 2004-2005  
Návrat na úvod info@cyklistikaszc.sk