Kalinčiakova 27A, 83104 Bratislava, tel.: 02/44456752-54, fax: 02/44456753 
International Cycling Union

MEMORIÁL DUŠANA ŠKVARENINU 2006

PRETEKY SA TENTO ROK Z EKONOMICKÝCH DÔVODOV

N E U S K U T O Č N I A / C A N C E L E D

Počet návštevníkov: 110686 | Slovenský zväz cyklistiky © 2004-2005  
Návrat na úvod info@cyklistikaszc.sk