Kalinčiakova 27A, 83104 Bratislava, tel.: 02/44456752-54, fax: 02/44456753 
International Cycling Union

MEMORIÁL MIROSLAVA VYMAZALA 2006

* PROPOZÍCIE

* RACE GUIDE

* VÝSLEDKY / RESULTS     KADETI/CADETS       JUNIORI/JUNIORS

Počet návštevníkov: 110686 | Slovenský zväz cyklistiky © 2004-2005  
Návrat na úvod info@cyklistikaszc.sk