Kalinčiakova 27A, 83104 Bratislava, tel.: 02/44456752-54, fax: 02/44456753 
International Cycling Union

SÚŤAŽNÉ PRAVIDLÁ MTB NA SLOVENSKU 2006

CROSS COUNTRY

* SÚŤAŽNÝ PORIADOK MTB 2007 - CROSS COUNTRY - NOVÉ

* NOMINAČNÉ KRITÉRIA

 

* ZÁPIS ZO ZASADNUTIA SUBKOMISIE MTB - XC - NOVÉ

 

ZJAZD

* SÚŤAŽNÝ PORIADOK MTB 2006 - ZJAZD - NOVÉ

Počet návštevníkov: 110686 | Slovenský zväz cyklistiky © 2004-2005  
Návrat na úvod info@cyklistikaszc.sk