Kalinčiakova 27A, 83104 Bratislava, tel.: 02/44456752-54, fax: 02/44456753 
International Cycling Union
DOMÁCE KALENDÁRE NA ROK 2007
 
 
* KALENDÁR - CROSS COUNTRY
* KALENDÁR - ZJAZD A FOUR-CROSS
Počet návštevníkov: 110686 | Slovenský zväz cyklistiky © 2004-2005  
Návrat na úvod info@cyklistikaszc.sk