Kalinčiakova 27A, 83104 Bratislava, tel.: 02/44456752-54, fax: 02/44456753 
International Cycling Union

ŠKODA JE NOVÝ GENERÁLNY PARTNER PRETEKOV
SKODA IS NEW MAIN SPONSOR OF THE RACE

Kompletné výsledky - Complete results service

PROGRAM PRETEKOV/ PROGRAM OF THE RACE

ŠTARTOVA LISTINA/ STARTING LIST

31. 8. 1. ETAPA KOŠICE - KOŠICE 172,8 km
  1. 9. 2. ETAPA KOŠICE - DEDINKY 189,9 km
  2. 9. 3. ETAPA DEDINKY - REVÚCA 178,6 km
  3. 9. 4. ETAPA /1.POLET. REVÚCA - JELŠAVA   16,6 km ITT
  3. 9. 4. ETAPA /2.POLET. JELŠAVA - LUČENEC 109,1 km
  4. 9. 5. ETAPA LUČENEC - LUČENEC 128,2 km
 
 

 

Počet návštevníkov: 110686 | Slovenský zväz cyklistiky © 2004-2005  
Návrat na úvod info@cyklistikaszc.sk