Kalinčiakova 27A, 83104 Bratislava, tel.: 02/44456752-54, fax: 02/44456753 
International Cycling Union
    Vážení cyklistickí priaznivci,
    po zimnej prestávke a slovenských úspechoch v cyklokrose sa už naplno rozbieha aj sezóna vo väčšine z našich siedmich cyklistických odvetví. Onedlho budú bojovať na MS dráhari. Naopak, cestári, horskí cyklisti, trialisti i bikrosári sú na prahu svojho tohtoročného súťažného obdobia, ktoré poskytne určite dostatok príležitostí preukázať svoje kvality i bojovať o cenné úspechy, ktoré by opäť posunuli našu cyklistiku ešte vyššie.
    Máme za sebou konferenciu SZC, ktorá, myslím si, sa niesla vo veľmi pracovnej a tvorivej atmosfére, priniesla celý rad podnetných názorov i ukázala želanie hnutia, kadiaľ by sa mal náš šport uberať. Za všetky podnetné návrhy v mene výkonného výboru SZC úprimne ďakujem a sľubujem, že sa budeme najpálčivejšími problémami aj v novom volebnom období zaoberať tak, aby sme hnutie čo najviac uspokojili a dávali mu dôvod na spokojnosť, na to aby sa fenomén cyklistiky v každom z nás ešte upevňoval. Dovoľujem si tiež poďakovať všetkým, ktorí dali dôveru nielen mne ako staronovému prezidentovi SZC, ale aj mojim kolegom vo výkonnom výbore i ďalším funkcionárom v komisiach.
    Som si vedomý, že nie všetci sú vždy spokojní, ale aj pre tých, ktorým sa niektoré počiny nepáčia, verím, pripravíme cestu k spokojnosti.
    Teším sa spolu s Vami všetkými na najbližšie cyklistické podujatia, na úspechy našich pretekárov v medzinárodnom meradle a všetkým, ktorí sa starajú o ich prípravu, o organizáciu významných domácich i medzinárodných pretekov želám veľa zdravia, spokojnosti, nasadenia a úspechov, aby sme všetci pozdvihli úroveň nášho športu ešte na vyššiu úroveň
 
                                Anton Tkáč, prezident SZC
Počet návštevníkov: 110686 | Slovenský zväz cyklistiky © 2004-2005  
Návrat na úvod info@cyklistikaszc.sk