Kalinčiakova 27A, 83104 Bratislava, tel.: 02/44456752-54, fax: 02/44456753 
International Cycling Union

SEKRETARIÁT

Mgr. ANTON TKÁČ prezident 0903 461 027
Ing. MIKULÁŠ RAPČAN riaditeľ
0903 703 132
rapcan@cyklistikaszc.sk
Mgr. JURAJ ZEMAN športový riaditeľ
0903 261 636
zeman@cyklistikaszc.sk
PAVOL GÁLIK športový riaditeľ
0907 330 700
szc@cyklistikaszc.sk
SILVIA ŠULEKOVÁ sekretariát
0908 824 789
szc@cyklistikaszc.sk

VÝKONNÝ VÝBOR

Prezident SZC Mgr. ANTON TKÁČ
Cyklokros Mgr. MARTIN MIKUŠTIAK
Cestná cyklistika PAVOL GÁLIK
Cestná cyklistika MILAN NOVOSAD
Dráhová cyklistika PETER MALÍČEK
Horská cyklistika KAROL MLYNÁR
Horská cyklistika NATÁLIA BELLOVÁ
BMX Ing. ZORA FABIANOVÁ
Trial Mgr. ANNA ŠIDLÍKOVÁ
Sálová cyklistika ANDREA HAJDUOVÁ
Komisia rozhodcov ZDENEK HOLBA

REVÍZNA KOMISIA

Predseda PAVEL ZEMAN
Člen JÁN MELEG
Člen IVETA REXOVÁ
Počet návštevníkov: 110686 | Slovenský zväz cyklistiky © 2004-2005  
Návrat na úvod info@cyklistikaszc.sk