Kalinčiakova 27A, 83104 Bratislava, tel.: 02/44456752-54, fax: 02/44456753 
International Cycling Union
KONTAKTY NA ČLENOV VÝKONNÉHO VÝBORU
Mgr. ANTON TKÁČ
prezident SZC
Homolova 4
841 02 Bratislava 42
0903 461 027
02 / 5541 0481
02 / 6446 3312
tkac@cyklistikaszc.sk
tkac@chello.sk
topos@nextra.sk
Mgr: MARIAN MIKUŠTIAK
cyklokros
Kolkáreň 58
976 81 Podbrezová
0903 57 77 04
mikustiak@mbox.zelpo.sk
PAVOL GÁLIK
cestná cyklistika
Romanova 1
851 02 Bratislava
0907 330 700
galik@cyklistikaszc.sk
sekretariat@askinter.sk
MILAN NOVOSAD
cestná cyklistika
Rajecká 3
01001 Žilina
0905 980 901
041/ 76 32 283
milan@cys-zilina.sk
PETER MALÍČEK
dráhová cyklistika
Tilgnerova 7
831 03 Bratislava
0903 476 699
malicekpeter@nextra.sk
KAROL MLYNÁR
MTB - XC
Žarnova 6
971 01 Prievidza
0903 570 230
kamly@azet.sk
NATÁLIA BELLOVÁ
MTB - DH
Farského 16
851 01 Bratislava
0907 236 664
natkabell@aim.com
Ing. ZORA FABIANOVÁ
bikros
Jahodova 7
831 01 Bratislava 37
0915 496 063
zora.fabianova@manpower.sk
Mgr. ANNA ŠIDLÍKOVÁ
cyklotrial
020 52 Záriečie 133
0907 776 887
042/46 92 078
scu@stonline.sk
ANDREA HAJDUOVÁ
sálová cyklistika
Školská 5/31
946 03 Kolárovo
0905 302 970
hajdu4@post.sk
ZDENO HOLBA
predseda KR
Dudvážska 17
821 07 Bratislava
0904 260 569
zdenek.holba@ndas.sk
KONTAKTY NA ČLENOV REVÍZNEJ KOMISIE
PAVEL ZEMAN                     
Palárikova 23
811 04 Bratislava
0903 648 053
pavelzeman@zoznam.sk
JÁN MELEG
   
 
IVETA REXOVÁ
   
 

ZLOŽENIE JEDNOTLIVÝCH KOMISII SZC S KONTAKTAMI

Počet návštevníkov: 110686 | Slovenský zväz cyklistiky © 2004-2005  
Návrat na úvod info@cyklistikaszc.sk