Kalinčiakova 27A, 83104 Bratislava, tel.: 02/44456752-54, fax: 02/44456753 
International Cycling Union

KONFERENCIA SZC - BRATISLAVA 19. MARCA 2005

    Na Jozefa sa stretli v Bratislave zástupcovia jednotlivých oddielov na rokovaní konferencie SZC. Po prvý raz v histórii sa stalo, že bola temer neuznášaniaschopná, ale postupne využitím mechanizmov v súvislosti s platnými stanovami SZC sa rokovalo. Správu o činnosti predniesol prezident SZC Anton Tkáč, doplnili ju svojimi vystúpeniami Juraj Zeman a Milan Dvorščík.  Správu o hospodárení okomentoval prítomným delegátom riaditeľ SZC Vojtech Molnár.

    Vzhľadom na neprítomnosť členov revíznej komisie nebola predložená ani správa tejto komisie. Konferencia podrobila tento bod kritike a vzhľadom na tento fakt odvolala celú komisiu. V novej voľbe uspeli Karol Mlynár, Ján Meleg a Pavel Zeman (ako jediný zostal zo starej komisie, z vážnych rodinných dôvodov sa ospravedlnil na rokovanie 19.3 a písomne potvrdil záujem pracovať v tejto komisii aj v budúcnosti).

    Veľa času zabrali delegátom procedúry okolo zmeny niekoľkých článkov stanov, z ktorých sa napokon zmenili len dva - prvý z nich sa týkal zjednotenia stanov s požiadavkou UCI a druhý, podstatný vzhľadom na budúcnosť konferencii - na prijatie uznesení bude stačiť nadpolovičná polovica z prítomných delegátov, t.j. konferencia bude uznášaniaschopná aj keď na ňu nepríde nadpolovičná väčšina pozvaných delegátov. Vzhľadom na efektívnosť rokovania je to podstatná a progresívna zmena.

    V diskusii odznelo niekoľko zaujímavých názorov, dotýkajúcich sa budúcnosti cyklistiky na Slovensku.

* túto správu doplníme o dokumenty po ich spracovaní sekretariátom a overovateľmi, rovnako ako umiestnime na stránku aj aktuálne znenie schválených stanov SZC

CYKLISTI ROKA 2004

    Vo štvrtok 10. marca v Bratislave ocenil prezident SZC Anton Tkáč spolu s predsedom SOV Františkom Chmelárom najúspešnejšie postavy slovenského cyklistického pelotónu v roku 2004. V hlasovaní členov výkonného výboru SZC sa nimi stali MARTIN LIŠKA a JOZEF ŽABKA, úspešní slovenskí reprezentanti v madisone, ktorí vybojovali strieborné medaily na ME vo Fiorenzuole. Talentom roka sa stal LUKÁŠ HANUS, horský cyklista, ktorý na MEJ v Poľsku vybojoval druhé miesto v pretekoch cross-country. Ten však v Bratislave pre šttudijné povinnosti chýbal.

 

ZAUJÍMAVÉ INFORMÁCIE PREDOVŠETKÝM PRE TRÉNEROV

* VYHODNOTENIE ČINNOSTI CTM + ZÁPIS OPON. KOMISIE

* ZOZNAM ZARADENÝCH ŠPORTOVCOV V CTM V RTC

* TABUĽKY CTM

* KRITÉRIA NA HODNOTENIE ČINNOSTI CTM PRE ROK 2005

 

 

Počet návštevníkov: 110686 | Slovenský zväz cyklistiky © 2004-2005  
Návrat na úvod info@cyklistikaszc.sk