Kalinčiakova 27A, 83104 Bratislava, tel.: 02/44456752-54, fax: 02/44456753 
International Cycling Union

OKIENKO ROZHODCOV

* NOMINÁCIE ROZHODCOV 2007 - CESTA + MASTERS
* NOMINÁCIA ROZHODCOV 2007 - MTB
* NOMINÁCIA ROZHODCOV 2007 - DRÁHA
 
Informácia pre rozhodcov, delegovaných na preteky:
Rozhodcovia, delegovaní na preteky potvrdia svoju účasť koordinátorovi komisie rozhodcov podľa zápisnice zo seminára rozhodcov, bod 3/e
Koordinátor KR: Ing. Ľubomír Jánoš, Ivana Bukovčana 24, 841 08  Bratislava
Tel. 091537938Z
0903928050
e. mail: lubomir.janos@stuba.sk

* ZÁPIS ZO SEMINÁRA ROZHODCOV - 4. 3. 2007 BANSKÁ BYSTRICA

* ŠTATÚT KOMISIE ROZHODCOV SZC 
* SMERNICA O NÁHRADÁCH PRE ROZHODCOV V ROKU 2005
   
 
Dokumenty pre rozhodcov aj na stiahnutie vo formáte  .xls
 
* ZOZNAM ROZHODCOV 2006
* ZÁPIS O PRETEKOCH
* VZOR VÝSLEDKOVÁ LISTINA
* SPRÁVA ORGANIZÁTORA
* PREHĽAD TRESTOV
Počet návštevníkov: 110686 | Slovenský zväz cyklistiky © 2004-2005  
Návrat na úvod info@cyklistikaszc.sk