Kalinčiakova 27A, 83104 Bratislava, tel.: 02/44456752-54, fax: 02/44456753 
International Cycling Union

NA POMOC ORGANIZÁTOROM A ROZHODCOM

* ZOZNAM DRŽITEĽOV LICENCII V ROKU 2006

* ČLENSKÁ ZÁKLADŇA K 1. 5. 2005

Počet návštevníkov: 110686 | Slovenský zväz cyklistiky © 2004-2005  
Návrat na úvod info@cyklistikaszc.sk