Kalinčiakova 27A, 83104 Bratislava, tel.: 02/44456752-54, fax: 02/44456753 
International Cycling Union

* MAPA VEĽKEJ CENY BRADLA 2005 / MAP OF RACE

* ČASOVÝ PLÁN / TIME TABLE

* ROZPIS PRETEKOV / SPECIFIC REGULATIONS

* VÝSLEDKY / RESULTS

Počet návštevníkov: 110686 | Slovenský zväz cyklistiky © 2004-2005  
Návrat na úvod info@cyklistikaszc.sk